COVID-19 thế giới ngày 3.8: Tình hình nguy cấp ở nhiều nơi

Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh COVID-19. Ảnh: EPA.
Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh COVID-19. Ảnh: EPA.
Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh COVID-19. Ảnh: EPA.
Lên top