COVID-19 thế giới ngày 3.5: Gần 3,5 triệu ca mắc COVID-19

Tính đến sáng ngày 3.5, thế giới có gần 3,5 triệu ca mắc COVID-19. Ảnh: AFP
Tính đến sáng ngày 3.5, thế giới có gần 3,5 triệu ca mắc COVID-19. Ảnh: AFP
Tính đến sáng ngày 3.5, thế giới có gần 3,5 triệu ca mắc COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top