COVID-19 thế giới ngày 27.4: Tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ do dịch dự báo tới 16%

Lên top