COVID-19 thế giới ngày 26.5: WHO tạm dừng nghiên cứu thuốc sốt rét

WHO tạm dừng nghiên cứu thuốc hydroxychloroquine và chloroquine điều trị COVID-19 vì lí do an toàn. Ảnh: AFP
WHO tạm dừng nghiên cứu thuốc hydroxychloroquine và chloroquine điều trị COVID-19 vì lí do an toàn. Ảnh: AFP
WHO tạm dừng nghiên cứu thuốc hydroxychloroquine và chloroquine điều trị COVID-19 vì lí do an toàn. Ảnh: AFP
Lên top