COVID-19 thế giới ngày 24.5: Tử vong hàng ngày ở Mỹ thấp nhất trong 1 tháng

Các nhân viên y tế ở bệnh viện Hipolito Unanue, thủ đô Lima, Peru. Ảnh: AFP
Các nhân viên y tế ở bệnh viện Hipolito Unanue, thủ đô Lima, Peru. Ảnh: AFP
Các nhân viên y tế ở bệnh viện Hipolito Unanue, thủ đô Lima, Peru. Ảnh: AFP
Lên top