COVID-19 thế giới ngày 22.5: Mỹ Latinh trở thành điểm nóng mới

Một người phụ nữ đi ngang qua bức vẽ các bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại Peru. Ảnh: AFP
Một người phụ nữ đi ngang qua bức vẽ các bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại Peru. Ảnh: AFP
Một người phụ nữ đi ngang qua bức vẽ các bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại Peru. Ảnh: AFP
Lên top