COVID-19 thế giới ngày 18.9: Số ca mắc vượt mức 30 triệu

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới vượt mức 30 triệu tính đến sâng ngày 19.8. Ảnh: AFP
Số ca mắc COVID-19 trên thế giới vượt mức 30 triệu tính đến sâng ngày 19.8. Ảnh: AFP
Số ca mắc COVID-19 trên thế giới vượt mức 30 triệu tính đến sâng ngày 19.8. Ảnh: AFP
Lên top