COVID-19 thế giới ngày 18.5: Ấn Độ gia hạn phong tỏa lần thứ 3

Một nhân viên y tế đo nhiệt độ cho hành khách ở Chennai, Ấn Độ. Ảnh: AFP.
Một nhân viên y tế đo nhiệt độ cho hành khách ở Chennai, Ấn Độ. Ảnh: AFP.
Một nhân viên y tế đo nhiệt độ cho hành khách ở Chennai, Ấn Độ. Ảnh: AFP.
Lên top