COVID-19 thế giới ngày 11.5: Trung Quốc trước nguy cơ làn sóng COVID-19 mới

Một công nhân vệ sinh trang bị khẩu trang và kính khi di chuyển ở đường phố Bắc Kinh. Ảnh: AFP.
Một công nhân vệ sinh trang bị khẩu trang và kính khi di chuyển ở đường phố Bắc Kinh. Ảnh: AFP.
Một công nhân vệ sinh trang bị khẩu trang và kính khi di chuyển ở đường phố Bắc Kinh. Ảnh: AFP.
Lên top