COVID-19 thế giới 5.8: Cảnh báo tâm dịch mới tại Đông Nam Á

Lực lượng có vũ trang khử trùng tay khi tiến hành kiểm tra danh tính tại một trạm kiểm soát ở Manila, Philippines khi lệnh tái phong tỏa được áp dụng từ 4.8. Ảnh: AFP.
Lực lượng có vũ trang khử trùng tay khi tiến hành kiểm tra danh tính tại một trạm kiểm soát ở Manila, Philippines khi lệnh tái phong tỏa được áp dụng từ 4.8. Ảnh: AFP.
Lực lượng có vũ trang khử trùng tay khi tiến hành kiểm tra danh tính tại một trạm kiểm soát ở Manila, Philippines khi lệnh tái phong tỏa được áp dụng từ 4.8. Ảnh: AFP.
Lên top