COVID-19 thế giới 30.4: Mỹ hơn 61.500 ca tử vong, nguy hiểm nhất từ dịch cúm 1967

Khẩu hiệu "Làm cho nước Mỹ an toàn trở lại" trong dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Khẩu hiệu "Làm cho nước Mỹ an toàn trở lại" trong dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Khẩu hiệu "Làm cho nước Mỹ an toàn trở lại" trong dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top