COVID-19 thế giới: 27 bang ở Mỹ tạm dừng mở cửa

Xét nghiệm COVID-19 tại một địa điểm ở Miami Beach, Florida. Ảnh: AFP
Xét nghiệm COVID-19 tại một địa điểm ở Miami Beach, Florida. Ảnh: AFP
Xét nghiệm COVID-19 tại một địa điểm ở Miami Beach, Florida. Ảnh: AFP
Lên top