COVID-19 thế giới 21.5: Số ca mắc mới hàng ngày kỷ lục từ đầu dịch

Khoa chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện Gilberto Novaes, Manaus, Brazil, ngày 20.5. Ảnh: AFP
Khoa chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện Gilberto Novaes, Manaus, Brazil, ngày 20.5. Ảnh: AFP
Khoa chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện Gilberto Novaes, Manaus, Brazil, ngày 20.5. Ảnh: AFP
Lên top