COVID-19 thế giới 12.8: WHO đề nghị xem xét thử nghiệm vaccine của Nga

Vaccine COVID-19 của Nga được phát triển bởi viện Gamaleya. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 của Nga được phát triển bởi viện Gamaleya. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 của Nga được phát triển bởi viện Gamaleya. Ảnh: AFP.
Lên top