COVID-19 thế giới 11.8: Gần 100.000 trẻ em Mỹ nhiễm virus vào cuối tháng 7

Nhân viên gác cửa đeo khẩu trang đứng bên ngoài Trung tâm Rockefeller khi đài quan sát Top of The Rock tại đây được mở cửa trở lại cho công chúng vào 6.8 sau gần 5 tháng đóng cửa chống dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Nhân viên gác cửa đeo khẩu trang đứng bên ngoài Trung tâm Rockefeller khi đài quan sát Top of The Rock tại đây được mở cửa trở lại cho công chúng vào 6.8 sau gần 5 tháng đóng cửa chống dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Nhân viên gác cửa đeo khẩu trang đứng bên ngoài Trung tâm Rockefeller khi đài quan sát Top of The Rock tại đây được mở cửa trở lại cho công chúng vào 6.8 sau gần 5 tháng đóng cửa chống dịch COVID-19. Ảnh: AFP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top