COVID-19 tăng vọt, bang ở Australia ban bố tình trạng thảm hoạ

Kiểm soát y tế tại một trung tâm dưỡng lão ở Melbourne, bang Victoria, ngày 29.7.2020. Ảnh: AFP
Kiểm soát y tế tại một trung tâm dưỡng lão ở Melbourne, bang Victoria, ngày 29.7.2020. Ảnh: AFP
Kiểm soát y tế tại một trung tâm dưỡng lão ở Melbourne, bang Victoria, ngày 29.7.2020. Ảnh: AFP
Lên top