COVID-19 sinh ra 20 "tỉ phú đại dịch" mới ở Châu Á

Trung tâm Tài chính Thế giới Thượng Hải ở Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: AFP
Trung tâm Tài chính Thế giới Thượng Hải ở Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: AFP
Trung tâm Tài chính Thế giới Thượng Hải ở Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: AFP
Lên top