COVID-19 ở mức nào mà Ấn Độ thực hiện cuộc phong tỏa lớn nhất hành tinh

Ấn Độ thực hiện phong tỏa toàn quốc từ nửa đêm 25.3 để ngăn ngừa COVID-19 lây lan. Ảnh: PTI
Ấn Độ thực hiện phong tỏa toàn quốc từ nửa đêm 25.3 để ngăn ngừa COVID-19 lây lan. Ảnh: PTI
Ấn Độ thực hiện phong tỏa toàn quốc từ nửa đêm 25.3 để ngăn ngừa COVID-19 lây lan. Ảnh: PTI
Lên top