COVID-19 ở Ấn Độ: Nhiều bang siết phong tỏa khi số người chết cao kỷ lục

Bệnh viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ. Ảnh: AFP.
Bệnh viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ. Ảnh: AFP.
Bệnh viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ. Ảnh: AFP.
Lên top