COVID-19: Nhật Bản tạo quỹ trợ cấp để người lao động ở nhà chăm con

Học sinh Nhật Bản trên đường đến trường. Ảnh: Japan Times
Học sinh Nhật Bản trên đường đến trường. Ảnh: Japan Times
Học sinh Nhật Bản trên đường đến trường. Ảnh: Japan Times
Lên top