COVID-19 ngày 22.2: Tín hiệu mừng ở Trung Quốc, lây lan mạnh ở Hàn Quốc

Công nhân mặc đồ bảo hộ chuẩn bị khử trùng phòng dịch COVID-19 ở ga tàu điện ngầm Seoul. Ảnh: Getty Images.
Công nhân mặc đồ bảo hộ chuẩn bị khử trùng phòng dịch COVID-19 ở ga tàu điện ngầm Seoul. Ảnh: Getty Images.
Công nhân mặc đồ bảo hộ chuẩn bị khử trùng phòng dịch COVID-19 ở ga tàu điện ngầm Seoul. Ảnh: Getty Images.
Lên top