COVID-19 làm thay đổi cách người Mỹ tưởng niệm vụ khủng bố 11.9

Khu trưng bày những lá cờ tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố 11.9 tại Đại học Pepperdine ở Malibu, California, Mỹ vào ngày 10.9.2018. Ảnh: AFP.
Khu trưng bày những lá cờ tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố 11.9 tại Đại học Pepperdine ở Malibu, California, Mỹ vào ngày 10.9.2018. Ảnh: AFP.
Khu trưng bày những lá cờ tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố 11.9 tại Đại học Pepperdine ở Malibu, California, Mỹ vào ngày 10.9.2018. Ảnh: AFP.
Lên top