COVID-19 đe dọa cơ quan mật vụ Mỹ

Khoảng 1.300 đặc vụ của cơ quan Mật vụ Mỹ thuộc bộ phận bảo vệ Nhà Trắng và dinh thự của phó tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP.
Khoảng 1.300 đặc vụ của cơ quan Mật vụ Mỹ thuộc bộ phận bảo vệ Nhà Trắng và dinh thự của phó tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP.
Khoảng 1.300 đặc vụ của cơ quan Mật vụ Mỹ thuộc bộ phận bảo vệ Nhà Trắng và dinh thự của phó tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP.
Lên top