COVID-19 có thể "tàn phá" kinh tế toàn cầu tới 8,8 nghìn tỉ USD

Biển báo hiệu 1 khu xét nghiệm COVID-19 ở công viên thuộc Compton, California, Mỹ. Ảnh: AFP.
Biển báo hiệu 1 khu xét nghiệm COVID-19 ở công viên thuộc Compton, California, Mỹ. Ảnh: AFP.
Biển báo hiệu 1 khu xét nghiệm COVID-19 ở công viên thuộc Compton, California, Mỹ. Ảnh: AFP.
Lên top