COVID-19 có thể được "đánh hơi" bởi chó nghiệp vụ ở Anh?

Một chú chó tại tổ chức Medical Detection Dogs. Ảnh: AFP
Một chú chó tại tổ chức Medical Detection Dogs. Ảnh: AFP
Một chú chó tại tổ chức Medical Detection Dogs. Ảnh: AFP
Lên top