COVID-19 bùng phát trên du thuyền 3.000 khách

Du thuyền Norwegian Breakaway bùng phát COVID-19. Ảnh: AFP
Du thuyền Norwegian Breakaway bùng phát COVID-19. Ảnh: AFP
Du thuyền Norwegian Breakaway bùng phát COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top