COVID-19 bắt đầu hoành hành trong trại tị nạn lớn nhất thế giới

Người Rohingya đang ăn trong những túp lều ở trại tị nạn. Ảnh: AFP
Người Rohingya đang ăn trong những túp lều ở trại tị nạn. Ảnh: AFP
Người Rohingya đang ăn trong những túp lều ở trại tị nạn. Ảnh: AFP
Lên top