COVID-19: Australia nâng cảnh báo lên mức 4, điều chưa xảy ra trong lịch sử

Hành khách ở sân bay Sydney, Australia đeo khẩu trang để ngăn ngừa đại dịch COVID-19 khi nước này nâng mức cảnh báo lên mức 4 đối với việc du lịch nước ngoài. Ảnh: AFP
Hành khách ở sân bay Sydney, Australia đeo khẩu trang để ngăn ngừa đại dịch COVID-19 khi nước này nâng mức cảnh báo lên mức 4 đối với việc du lịch nước ngoài. Ảnh: AFP
Hành khách ở sân bay Sydney, Australia đeo khẩu trang để ngăn ngừa đại dịch COVID-19 khi nước này nâng mức cảnh báo lên mức 4 đối với việc du lịch nước ngoài. Ảnh: AFP
Lên top