COVAX thông tin về lượng vaccine COVID-19 phân bổ cho các nước nghèo hơn

COVAX thừa nhận gặp những bất cập và thiếu vaccine COVID-19 để phân bổ toàn cầu. Ảnh: AFP
COVAX thừa nhận gặp những bất cập và thiếu vaccine COVID-19 để phân bổ toàn cầu. Ảnh: AFP
COVAX thừa nhận gặp những bất cập và thiếu vaccine COVID-19 để phân bổ toàn cầu. Ảnh: AFP
Lên top