Cột mốc mới của ông Joe Biden trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ

Phản ứng của ông Joe Biden khi được chính thức đề cử là ứng viên tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ hôm 18.8. Ảnh: AFP
Phản ứng của ông Joe Biden khi được chính thức đề cử là ứng viên tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ hôm 18.8. Ảnh: AFP
Phản ứng của ông Joe Biden khi được chính thức đề cử là ứng viên tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ hôm 18.8. Ảnh: AFP
Lên top