COP 25: Thế giới đánh mất cơ hội để giải quyết khủng hoảng khí hậu

COP 25 bế mạc mà không đạt được thỏa thuận về các thị trường carbon. 
Ảnh: Getty
COP 25 bế mạc mà không đạt được thỏa thuận về các thị trường carbon. Ảnh: Getty
COP 25 bế mạc mà không đạt được thỏa thuận về các thị trường carbon. Ảnh: Getty
Lên top