COP 25 kết thúc tuần đàm phán đầu tiên mà không đạt được gì

Chủ tịch COP 25 Carolina Schmidt (trái) và Thư ký Công ước khung Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu Patricia Espinosa. Ảnh: UNFCCC
Chủ tịch COP 25 Carolina Schmidt (trái) và Thư ký Công ước khung Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu Patricia Espinosa. Ảnh: UNFCCC
Chủ tịch COP 25 Carolina Schmidt (trái) và Thư ký Công ước khung Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu Patricia Espinosa. Ảnh: UNFCCC
Lên top