Công viên nước ở Vũ Hán đông nghẹt khi nhịp sống bình thường trở lại

Công viên nước ở Vũ Hán đông nghẹt người vào cuối tuần qua. Ảnh: AFP.
Công viên nước ở Vũ Hán đông nghẹt người vào cuối tuần qua. Ảnh: AFP.
Công viên nước ở Vũ Hán đông nghẹt người vào cuối tuần qua. Ảnh: AFP.
Lên top