Công ty vệ tinh Israel "bóc" sự thật về hoạt động của S-300 ở Syria

Ảnh vệ tinh Israel cho biết các tổ hợp S-300 ở Syria vẫn chưa đưa vào hoạt động. Ảnh: iSi.
Ảnh vệ tinh Israel cho biết các tổ hợp S-300 ở Syria vẫn chưa đưa vào hoạt động. Ảnh: iSi.
Ảnh vệ tinh Israel cho biết các tổ hợp S-300 ở Syria vẫn chưa đưa vào hoạt động. Ảnh: iSi.
Lên top