Công ty Trung Quốc từ chối Microsoft, bán TikTok cho Oracle

Hình ảnh những tượng đồ chơi trước logo Tiktok. Ảnh: Reuters.
Hình ảnh những tượng đồ chơi trước logo Tiktok. Ảnh: Reuters.
Hình ảnh những tượng đồ chơi trước logo Tiktok. Ảnh: Reuters.
Lên top