Công ty Pháp bán được trái tim nhân tạo đầu tiên

Một trái tim nhân tạo do Carmat sản xuất được trưng bày trong phòng Pompadour tại Điện Elysee, Pháp. Ảnh: AFP
Một trái tim nhân tạo do Carmat sản xuất được trưng bày trong phòng Pompadour tại Điện Elysee, Pháp. Ảnh: AFP
Một trái tim nhân tạo do Carmat sản xuất được trưng bày trong phòng Pompadour tại Điện Elysee, Pháp. Ảnh: AFP
Lên top