Công ty Mỹ cắt giảm tiền quyên góp ủng hộ chính trị gia sau vụ Điện Capitol

Nhiều công ty tuyên bố cắt giảm khoản đóng góp ủng hộ chính trị sau cuộc tấn công Điện Capitol Mỹ ngày 6.1. Ảnh: AFP
Nhiều công ty tuyên bố cắt giảm khoản đóng góp ủng hộ chính trị sau cuộc tấn công Điện Capitol Mỹ ngày 6.1. Ảnh: AFP
Nhiều công ty tuyên bố cắt giảm khoản đóng góp ủng hộ chính trị sau cuộc tấn công Điện Capitol Mỹ ngày 6.1. Ảnh: AFP
Lên top