Công ty Mỹ bán bộ phận cơ thể người cho Hà Lan kiếm lời hàng triệu đô

Trung tâm y tế Erasmus ở Rotterdam là một trong những bệnh viện mua bộ phận cơ thể người của các công ty Mỹ. Ảnh: Reuters
Trung tâm y tế Erasmus ở Rotterdam là một trong những bệnh viện mua bộ phận cơ thể người của các công ty Mỹ. Ảnh: Reuters
Trung tâm y tế Erasmus ở Rotterdam là một trong những bệnh viện mua bộ phận cơ thể người của các công ty Mỹ. Ảnh: Reuters

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top