Công ty Israel phát triển vaccine COVID-19 dạng uống

Công ty Israel đang phát triển vaccine COVID-19 dạng uống. Ảnh: Oramed Pharmaceuticals
Công ty Israel đang phát triển vaccine COVID-19 dạng uống. Ảnh: Oramed Pharmaceuticals
Công ty Israel đang phát triển vaccine COVID-19 dạng uống. Ảnh: Oramed Pharmaceuticals
Lên top