Công ty của tỉ phú Elon Musk gắn chip máy tính vào não lợn

Tỉ phú Elon Musk. Ảnh: AFP.
Tỉ phú Elon Musk. Ảnh: AFP.
Tỉ phú Elon Musk. Ảnh: AFP.
Lên top