Công ty bảo hiểm ''méo mặt'' chuẩn bị chi trả thiệt hại nặng nề ở Texas

Người dân thành phố Waco, tiểu bang Texas dọn tuyết trước nhà, ngày 17.2. Ảnh: AFP
Người dân thành phố Waco, tiểu bang Texas dọn tuyết trước nhà, ngày 17.2. Ảnh: AFP
Người dân thành phố Waco, tiểu bang Texas dọn tuyết trước nhà, ngày 17.2. Ảnh: AFP
Lên top