Công ty Anh sắp chế tạo thành công mặt trời nhân tạo

Công ty khởi nghiệp công nghệ cao Tokamak Energy ở Anh đang tạo ra một mặt trời nhân tạo có thể cung cấp năng lượng sạch và an toàn cho hành tinh của chúng ta. Ảnh: NASA
Công ty khởi nghiệp công nghệ cao Tokamak Energy ở Anh đang tạo ra một mặt trời nhân tạo có thể cung cấp năng lượng sạch và an toàn cho hành tinh của chúng ta. Ảnh: NASA
Công ty khởi nghiệp công nghệ cao Tokamak Energy ở Anh đang tạo ra một mặt trời nhân tạo có thể cung cấp năng lượng sạch và an toàn cho hành tinh của chúng ta. Ảnh: NASA
Lên top