Công tố viên đặc biệt Robert Mueller hoàn tất điều tra ông Donald Trump

Công tố viên đặc biệt Robert Mueller (phải). Ảnh: Reuters.
Công tố viên đặc biệt Robert Mueller (phải). Ảnh: Reuters.
Công tố viên đặc biệt Robert Mueller (phải). Ảnh: Reuters.
Lên top