Công nương Meghan lững thững đi sau khi bị chồng bỏ rơi tại sân bay

Công nương Meghan đang mang bầu tại tháng thứ 8, hai vợ chồng hoàng tử có mặt tại Ma - rốc để thực hiện chuyến thăm hữu nghị tại đây.
Công nương Meghan đang mang bầu tại tháng thứ 8, hai vợ chồng hoàng tử có mặt tại Ma - rốc để thực hiện chuyến thăm hữu nghị tại đây.
Công nương Meghan đang mang bầu tại tháng thứ 8, hai vợ chồng hoàng tử có mặt tại Ma - rốc để thực hiện chuyến thăm hữu nghị tại đây.
Lên top