Công nghệ khảo cổ Trung Quốc phát hiện sửng sốt về người cổ đại tuyệt chủng

Các nhà khảo cổ Trung Quốc lấy mẫu ở hang Baishiya Karst. Ảnh: Xinhua/VCG
Các nhà khảo cổ Trung Quốc lấy mẫu ở hang Baishiya Karst. Ảnh: Xinhua/VCG
Các nhà khảo cổ Trung Quốc lấy mẫu ở hang Baishiya Karst. Ảnh: Xinhua/VCG
Lên top