Công nghệ AI Trung Quốc vượt Google, ra đời sinh viên ảo đầu tiên

Hua Zhibing, sinh viên ảo đầu tiên của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Hua Zhibing, sinh viên ảo đầu tiên của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Hua Zhibing, sinh viên ảo đầu tiên của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Lên top