Cộng đồng người Việt ở nước ngoài góp sức đẩy lùi đại dịch COVID-19

Hình ảnh Cộng đồng người Việt Nam ở Cộng hòa Séc tặng khẩu trang miễn phí cho bệnh viện. Ảnh: Next Shark
Hình ảnh Cộng đồng người Việt Nam ở Cộng hòa Séc tặng khẩu trang miễn phí cho bệnh viện. Ảnh: Next Shark
Hình ảnh Cộng đồng người Việt Nam ở Cộng hòa Séc tặng khẩu trang miễn phí cho bệnh viện. Ảnh: Next Shark
Lên top