Công dân Việt Nam từ Bờ Biển Ngà, Châu Phi và Châu Âu về tới Đà Nẵng

Công dân Việt Nam từ Maroc được đưa về nước trên chuyến bay mới nhất. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Công dân Việt Nam từ Maroc được đưa về nước trên chuyến bay mới nhất. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Công dân Việt Nam từ Maroc được đưa về nước trên chuyến bay mới nhất. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top