“Công dân tối cao” - mối đe dọa khủng bố lớn nhất của nước Mỹ

Thành viên một nhóm dân sự tự vũ trang thuộc phong trào Ái quốc đang tiến hành phô trương lực lượng.
Thành viên một nhóm dân sự tự vũ trang thuộc phong trào Ái quốc đang tiến hành phô trương lực lượng.