Công dân Anh kể trải nghiệm trong khu cách ly ở Sơn Tây

Công dân Anh Gavin Wheeldon. Ảnh: SEAG.
Công dân Anh Gavin Wheeldon. Ảnh: SEAG.
Công dân Anh Gavin Wheeldon. Ảnh: SEAG.
Lên top